ATEXATEX - urządzenie zbudowane jest zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE dotyczącymi pracy w strefach niebezpiecznych


Dyrektywa ATEX potwierdza użycie niezbędnych elementów w odkurzaczach oraz wykonanie ich w taki sposób by mogły bezpiecznie pracować w obecności pyłu, gazu, oparów które mogą spowodować zagrożenie wybuchem.

Coynco jako producent zobowiązany jest do przedstawienia klientowi odkurzacz w odpowiedniej kategorii na podstawie oświadczeń klienta, który musi wcześniej określić, w której strefy będzie działać odkurzacz.

Aby zdefiniować środowisko, w którym odkurzacz będzie pracował, musimy wziąć pod uwagę obecność różnych zagrożeń - pyłów, mgieł i gazów wybuchowych. Poniższa klasyfikacja przedstawia różne obszary w sposób kompleksowy.


KLASYFIKACJA STREF NIEBEZPIECZNYCH (ZAGROŻONYCH WYBUCHEM)
(wg PN-EN 1127-1):


STREFY DLA GAZÓW:

Strefa 0 (1G):
Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem występuje stale lub przez długie okresy lub często. Zasadniczo te warunki, w przypadku ich wystąpienia, pojawiają się wewnątrz pojemników, rurociągów i zbiorników itd. W strefie zagrożenia wybuchem 0 i 20 nie można stosowaa jakichkolwiek urządzeń elektrycznych.

Strefa 1 (2G):
Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania. Strefa ta może obejmować m.in.:
Strefa 2 (3G):
Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko.

STREFY DLA PYŁÓW:

Strefa 20 (1D):
Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale lub przez długie okresy lub często. Zasadniczo te warunki, w przypadku ich wystąpienia, pojawiają się wewnątrz pojemników, rurociągów i zbiorników itd.

Strefa 21 (2D):
Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania. Strefa ta może obejmowaa m.in.:
Strefa 22 (3D):
Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko. Strefa ta może obejmowaa miejsca w bezpośrednim otoczeniu urządzeń, systemów ochronnych, części o podzespołów zawierających pył, z których może dojść do uwolnienia i gromadzenia się pyłu (np. pomieszczenia z młynami).

Zestawienie oznaczeń kodu IP:

Pierwsza cyfra – odporność na pył, kurz i inne ciała stałe
Druga cyfra – ochrona przed wodą
Ustawa o strefach wybuchowych


DEFINICJE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(wg norma dla gazu EN 60079-10 oraz pyłu EN 61241-10)

Klasa izolacji F

W klasie izolacji F temperatury te wynoszą: stojan 155 °C, wirnik 140 °C, komutator 105 °C.