AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE FILTRÓW W SYSTEMIE ICLEAN

FILTRY KTÓRE GWARANTUJˇ BEZPYŁOWE ¦RODOWISKO

Cała operacja przebiega na wł±czonym odkurzaczu. Przesunięcie dzwigni powoduje zmianę kierunku obiegu powietrza oraz wł±czenie się pneumatycznego otrz±sacza (foto 2. - w momencie wł±czenia widać opadaj±ce całkowicie pyły z filtra).

W jednej operacji filtr zostaje otrz±¶nięty, a także przedmuchany od wewn±trz.

Przesunięcie dzwigni przywraca stan pracy.

FILTRY ZAWSZE CZYSTE

Cykliczne fazy czyszczenia występuj± co minutę, na przemian każdego zamontowanego filtra na 1,5 sekundy. Podczas każdego etapu czyszczenia filtr zostaje odcięty i zamknięty do uzyskania efektywnych wyników. Proces wykorzystuje wibracje i przedmuchiwanie powietrza wytwarzany przez urz±dzenie, tak więc instalacja sprężonego powietrza nie jest konieczna.

Ważne: Wyj±tek stanowi± odkurzacze ATEX do stref zagrożonych wybuchem w których wykorzystywane jest sprężone powietrze do odcinania filtrów. Znamionowe ci¶nienie 2-3 Bar.