AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE FILTRÓW W SYSTEMIE ICLEAN

FILTRY KTÓRE GWARANTUJĄ BEZPYŁOWE ŚRODOWISKO

Cała operacja przebiega na włączonym odkurzaczu. Przesunięcie dzwigni powoduje zmianę kierunku obiegu powietrza oraz włączenie się pneumatycznego otrząsacza (foto 2. - w momencie włączenia widać opadające całkowicie pyły z filtra).

W jednej operacji filtr zostaje otrząśnięty, a także przedmuchany od wewnątrz.

Przesunięcie dzwigni przywraca stan pracy.

FILTRY ZAWSZE CZYSTE

Dzięki tej technologii modele wyposażone w automatyczny system czyszczenia zapewniają stałą wydajność ssania, gwarantując niezależne czyszczenie filtra bez ingerencji operatora ibez przerywania ssania. Skuteczność filtra zapewniamy dzięki naszym opatentowany system czyszczenia filtra, który utrzymuje filtry w czystości przez cały czas. Cykl czyszczenia filtra składa się z faz, w których każdorazowo przerywane jest ssanie jednego elementu. Pozostałe elementy filtrujące pozostają aktywne, gwarantując ciągłość działania ssania.

Ważne: Wyjątek stanowią odkurzacze ATEX do stref zagrożonych wybuchem w których wykorzystywane jest sprężone powietrze do odcinania filtrów. Znamionowe ciśnienie 2-3 Bar.